PZP na prívesný vozík: Dôležité informácie a tipy pre majiteľov prívesov

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné nielen pre motorové vozidlá, ale aj pre prívesné vozíky. PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre prívesné vozíky a niektoré tipy, ktoré by mali majitelia prívesov zohľadniť pri poistení svojho vozidla.

Ako funguje PZP na prívesný vozík

V mnohých krajinách je prívesný vozík automaticky krytý PZP vozidla, ku ktorému je pripojený. To znamená, že ak máte platné PZP na vaše osobné vozidlo a pripojíte k nemu prívesný vozík, zodpovednosť za škody spôsobené prívesom by mala byť pokrytá vaším existujúcim PZP.

Avšak v niektorých krajinách alebo situáciách môže byť vyžadované samostatné PZP pre prívesný vozík. Je dôležité zistiť, aké sú požiadavky na PZP v krajine, v ktorej plánujete príves používať, a zaistiť, aby bol váš príves adekvátne poistený.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP na prívesný vozík

Cena PZP na prívesný vozík sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patria:

 1. Typ prívesu: Rôzne typy prívesov, ako sú napríklad prívesy na prepravu áut, koní alebo lodí, môžu mať odlišné poistné prémie.
 2. Hmotnosť prívesu: Prívesy s vyššou hmotnosťou môžu mať vyššie poistné prémie, pretože spôsobujú väčšie škody v prípade nehody.
 3. Účel použitia prívesu: Ak je príves používaný na komerčné účely, poistné prémie môžu byť vyššie ako pre prívesy používané na osobné účely.

Tipy pre majiteľov prívesov pri výbere PZP

 1. Skontrolujte pokrytie vášho súčasného PZP: Pred zakúpením samostatného PZP pre prívesný vozík sa uistite, že váš existujúci PZP nepokrýva už príves. Mnohé PZP politiky automaticky zahrňujú prívesy pripojené k vozidlu.
 2. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní: Pred zakúpením PZP na prívesný vozík sa oplatí porovnať ponuky od rôznych poisťovní, aby ste získali najlepšiu cenu a pokrytie pre vaše potreby. Ideálna je PZP kalkulačka.
 3. Zohľadnite vlastnosti prívesu: Pri výbere PZP na prívesný vozík zohľadnite vlastnosti vášho prívesu, ako napríklad jeho typ, hmotnosť a účel použitia, aby ste získali adekvátne pokrytie.
 4. Zvážte doplňkové poistenie: V závislosti od toho, ako a kde plánujete používať váš príves, môžete zvážiť aj doplňkové poistenie, ako je napríklad havarijné poistenie alebo poistenie nákladu, pre väčšiu ochranu.

PZP na prívesný vozík je dôležitou súčasťou zabezpečenia finančnej ochrany v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri dopravnej nehode. Pred zakúpením samostatného PZP na prívesný vozík sa uistite, že váš existujúci PZP nepokrýva už príves, a porovnajte ponuky od rôznych poisťovní, aby ste získali najlepšiu cenu a pokrytie pre vaše potreby. Pri výbere PZP na prívesný vozík zohľadnite vlastnosti vášho prívesu a zvážte doplňkové poistenie pre väčšiu ochranu.

PZP pre nákladné auto: Dôležité informácie a tipy pre vodičov nákladných automobilov

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetky motorové vozidlá, vrátane nákladných áut. PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre nákladné automobily a niektoré tipy, ktoré by mali vodiči tirakov zohľadniť pri poistení svojho vozidla.

Ako funguje PZP pre nákladné auto

PZP pre nákladné automobily funguje podobne ako PZP pre osobné vozidlá. Jeho hlavným účelom je poskytnúť finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri dopravnej nehode. PZP je povinné pre všetky nákladné vozidlá a musí pokrývať minimálne požadované limity zodpovednosti stanovené zákonom.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladné automobily

Cena PZP pre nákladné automobily sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patria:

 1. Typ a hmotnosť vozidla: Nákladné automobily s vyššou hmotnosťou môžu mať vyššie poistné prémie, pretože spôsobujú väčšie škody v prípade nehody.
 2. Účel použitia vozidla: Ak je nákladný automobil používaný na komerčné účely, ako napríklad preprava tovaru, poistné prémie môžu byť vyššie ako pre vozidlá používané na osobné účely.
 3. Vek a skúsenosti vodiča: Vodiči s dlhoročnými skúsenosťami a bez dopravných priestupkov majú zvyčajne nižšie poistné prémie ako mladší vodiči alebo tí s históriou dopravných priestupkov.
 4. Geografická oblasť: Poistné prémie môžu byť vyššie v oblastiach s vyššou hustotou premávky alebo vyšším rizikom nehôd.

Doplnkové poistenie pre nákladné automobily

Okrem PZP by mali vodiči nákladných automobilov zvážiť aj doplňkové poistenie, aby zabezpečili úplnú ochranu pre svoje vozidlo a záujmy. Niektoré z najbežnejších doplnkových poistení pre nákladné automobily zahŕňajú:

 1. Havarijné poistenie: Toto poistenie pokrýva škody na vašom nákladnom vozidle spôsobené nehodou, krádežou, požiarom, povodňami alebo inými rizikami.
 2. Poistenie nákladu: Poistenie nákladu chráni vás pred finančnými stratami spôsobenými poškodením alebo strátou prepravovaného tovaru.
 3. Úrazové poistenie vodiča: Toto poistenie poskytuje finančnú ochranu v prípade úrazov alebo zranení, ktoré by mohli vodičovi nákladného automobilu vzniknúť počas jazdy.
 4. Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám: Toto poistenie chráni vodiča a majiteľa nákladného automobilu pred finančnými nárokmi tretích strán, ak by sa ich vozidlo alebo majetok poškodil pri nehode spôsobenej nákladným vozidlom.

Tipy pre vodičov nákladných automobilov pri výbere PZP

 1. Porovnajte ponuky od rôznych poisťovní: Porovnaním ponúk od rôznych poisťovní môžete nájsť najlepšiu cenu a pokrytie pre vaše potreby.
 2. Zvážte nadštandardné pokrytie: Nadštandardné pokrytie, ako napríklad asistenčné služby alebo poistenie skla, môže poskytnúť ďalšiu ochranu a pokoj mysle.
 3. Zohľadnite vlastnosti vozidla: Pri výbere PZP zohľadnite vlastnosti vášho nákladného automobilu, ako napríklad hmotnosť, typ a účel použitia vozidla, aby ste získali primerané pokrytie.
 4. Udržujte čistý vodičský záznam: Vodiči s čistým vodičským záznamom a bez dopravných priestupkov môžu získať nižšie poistné prémie.

PZP je nevyhnutné pre všetkých vodičov nákladných automobilov, vrátane tých, ktorí jazdia na tirakoch. Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú typ a hmotnosť vozidla, účel použitia vozidla, vek a skúsenosti vodiča, a geografickú oblasť. Okrem PZP by mali vodiči nákladných automobilov zvážiť aj doplňkové poistenie, ako je havarijné poistenie, poistenie nákladu, úrazové poistenie vodiča a poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím stranám, aby zabezpečili úplnú ochranu pre svoje vozidlo a záujmy.

Pri výbere PZP a doplňkového poistenia je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní, zvážiť nadštandardné pokrytie a zohľadniť vlastnosti vozidla. Udržiavaním čistého vodičského záznamu môžu vodiči nákladných automobilov získať nižšie poistné prémie a zabezpečiť, že ich vozidlo je adekvátne poistené.

PZP a stret so zverou: Ako je poistenie dôležité pri nehodách súvisiacich so zvieratami

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením pre všetky motorové vozidlá, vrátane osobných automobilov a motocyklov. Jeho hlavným účelom je poskytnúť finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri dopravnej nehode. Avšak, čo sa stane, keď stret súvisí so zverou? V tomto článku sa pozrieme na to, ako PZP pokrýva takéto situácie a čo by ste mali vedieť o poistení pri stretu so zverou.

Ako PZP pokrýva nehody súvisiace so zverou

PZP zabezpečuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb. To znamená, že ak dôjde k nehode súvisiacej so zverou, PZP bude pokrývať škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretích osôb, ktoré boli zúčastnené v nehode. Napríklad, ak by vaše vozidlo narazilo do iného vozidla po tom, čo ste sa vyhýbali srnke na ceste, PZP by pokrylo škody spôsobené druhému vozidlu.

Všimnite si, že PZP nepokrýva škody na vašom vlastnom vozidle alebo osobné zranenia v dôsledku nehody so zverou. Pre pokrytie týchto škôd by ste potrebovali ďalšie poistenie, ako je havarijné poistenie alebo úrazové poistenie.

Dôležitosť havarijného poistenia pri stretu so zverou

Havarijné poistenie je dobrovoľným poistením, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle, vrátane škôd spôsobených stretom so zverou. V prípade, že vaše vozidlo utrpí škody pri nehode so zverou, havarijné poistenie vám poskytne finančnú náhradu za opravu alebo náhradu vozidla.

Havarijné poistenie môže byť zvlášť dôležité v oblastiach s vyšším výskytom zvierat na cestách, ako sú napríklad lesné alebo vidiecke oblasti. V týchto oblastiach je pravdepodobnosť stretu so zverou vyššia, a tým pádom aj riziko škôd na vašom vozidle. Investícia do havarijného poistenia vám môže priniesť pokoj mysle, keďže viete, že vaše vozidlo bude chránené aj v prípade stretu so zverou.

Tipy pre vodičov na zníženie rizika stretu so zverou

Aj keď je dôležité mať adekvátne poistenie, ešte dôležitejšie je urobiť všetko pre to, aby ste predišli stretu so zverou. Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť znížiť riziko nehody:

 1. Pozorne sledujte cestné značky: Cestné značky varujúce pred zverou vám poskytujú informácie o miestach, kde sa zvieratá často pohybujú. Dávajte na týchto úsekoch zvýšenú pozornosť.
 2. Jazdite pomalšie v rizikových oblastiach: V oblastiach s vysokým výskytom zveri, ako sú lesy alebo vidiecke oblasti, jazdite opatrnejšie a pomalšie, aby ste mali dostatok času na reakciu v prípade nečakanej prekážky.
 3. Používajte svetlomety: Zapnite svetlomety pri jazde za súmraku, v noci alebo za zlých poveternostných podmienok, aby ste zlepšili viditeľnosť a zvýšili šance na včasné zaregistrovanie zveri na ceste.
 4. Očakávajte viac zvierat počas migrácie: Zvieratá často migrujú v určitých obdobiach roka, najmä na jar a na jeseň. V týchto obdobiach by ste mali byť ešte opatrnejší a pripravený na možný stret so zverou.
 5. Nenechajte sa zlákať klaksónom: Hoci môže byť lákavé zatrúbiť na zver, aby ste ju vyplašili, niektoré zvieratá môžu zareagovať nepredvídateľne a dostať sa ešte viac do vášho cestného pásu.

PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri nehodách súvisiacich so zverou. Na pokrytie škôd na vašom vozidle alebo osobných zranení by ste mali zvážiť havarijné poistenie. Dodržiavaním tipov pre zníženie rizika stretu so zverou môžete zároveň zlepšiť svoju bezpečnosť na ceste a minimalizovať šance na takúto nehodu. Ako vodič je dôležité byť si vedomý rizík stretu so zverou a prijať opatrenia na ich zníženie, zatiaľ čo zároveň udržiavať adekvátne poistenie pre prípad, že by k nehode predsa len došlo.

PZP pre motorku: Dôležitosť poistenia a tipy pre motocyklistov

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré musí mať každý vlastník motorového vozidla, vrátane motorky alebo motocykla. PZP zabezpečuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb pri nehode. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť PZP pre motorky a ponúkneme tipy pre motocyklistov.

Prečo je PZP dôležité pre motorky

PZP pre motorky je dôležité z viacerých dôvodov:

 1. Zákonná povinnosť: Majitelia motoriek sú povinní mať uzatvorené PZP podobne ako vlastníci iných motorových vozidiel. V prípade, že vlastník nemá uzatvorené platné PZP, môže čeliť pokutám a ďalším sankciám.
 2. Finančná ochrana: Motocykle sú často vystavené vyššiemu riziku nehôd než osobné automobily. PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených poistníkom na majetku alebo zdraví iných osôb.
 3. Ochrana pri predaji: Pri kúpe alebo predaji motocykla je dôležité overiť, či je vozidlo poistené. Overenie PZP zabezpečí, že nový vlastník neprevezme zodpovednosť za nejaké nevyrovnané poistné nároky.

Tipy pre motocyklistov

Pri výbere a uzatváraní PZP pre motorku by motocyklisti mali zohľadniť nasledujúce aspekty:

 1. Porovnajte ponuky: Rôzne poisťovne môžu ponúkať odlišné podmienky a ceny PZP pre motorky. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a finančným možnostiam. Skúste PZP online.
 2. Pozrite sa na rozšírené krytie: Okrem povinného PZP môžete zvážiť aj dobrovoľné rozšírenie poistenia, napríklad havarijné poistenie, ktoré pokrýva škody na vašom vozidle, alebo úrazové poistenie, ktoré poskytuje finančnú podporu v prípade úrazu alebo trvalého zdravotného postihnutia spôsobeného nehodou.
 3. Zohľadnite bezpečnostné prvky: Poisťovne môžu ponúkať zľavy na PZP pre motocykle vybavené určitými bezpečnostnými prvkami, ako sú ABS (antiblokovací brzdový systém) alebo imobilizér. Uistite sa, že ste informovali svoju poisťovňu o všetkých bezpečnostných prvkoch vášho motocykla, aby ste mohli využiť prípadné zľavy.
 4. Dodržiavajte zákony a bezpečnostné predpisy: Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a bezpečnostných predpisov je kľúčové nielen pre vašu osobnú bezpečnosť, ale aj pre udržanie nízkej ceny vášho PZP. Poisťovne môžu zvýšiť ceny poistenia pre motocyklistov s históriou dopravných priestupkov alebo nehôd.
 5. Povinná technická kontrola: Uistite sa, že váš motocykel pravidelne podstupuje povinnú technickú kontrolu, aby ste mohli preukázať, že je vozidlo v technicky bezchybnom stave. Toto môže mať vplyv na podmienky vášho PZP a dokonca vám môže priniesť zľavy na poistenie.

PZP pre motorky je dôležitým aspektom vlastníctva motocykla a poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených na majetku alebo zdraví iných osôb. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní, zohľadniť možné rozšírenia poistenia a dodržiavať zákony a bezpečnostné predpisy. Týmto spôsobom si môžete zaistiť pokojnú a bezpečnú jazdu na svojom motocykli.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako si vybrať to správne

Cestovanie prináša mnoho vzrušujúcich zážitkov a spomienok, ale niekedy sa môžu vyskytnúť aj neočakávané situácie a problémy. Preto je cestovné poistenie dôležitou súčasťou každej dovolenky či služobnej cesty. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo je cestovné poistenie dôležité, čo zvyčajne pokrýva a ako si môžete vybrať najvhodnejšie cestovné poistenie pre vaše potreby.

Prečo je cestovné poistenie dôležité

Cestovné poistenie poskytuje finančnú ochranu a podporu v prípade neočakávaných situácií počas cesty. Medzi hlavné dôvody, prečo je dôležité mať cestovné poistenie, patria:

 1. Lekárska starostlivosť a náklady na liečbu: Zdravotné problémy môžu nastať kedykoľvek a lekárska starostlivosť v zahraničí môže byť veľmi nákladná. Cestovné poistenie zabezpečuje, že vám bude poskytnutá potrebná starostlivosť a pokryje náklady na liečbu.
 2. Ochrana pred stratou alebo poškodením batožiny: Poistenie poskytuje finančnú náhradu v prípade stratených, poškodených alebo odcudzených vecí počas cesty.
 3. Cestovný asistent: V prípade problémov alebo otázok súvisiacich s vašou cestou poskytuje cestovné poistenie asistenčné služby, ako napríklad pomoc s rezerváciami ubytovania, zmenou leteniek alebo poskytnutím informácií o miestnych podmienkach a zákonnostiach.

Čo zvyčajne pokrýva cestovné poistenie

Cestovné poistenie môže mať rôzne úrovne pokrytia a často zahŕňa:

 1. Lekárske náklady: Pokrýva náklady na lekársku starostlivosť, liečbu, hospitalizáciu a prepravu pacienta.
 2. Storno zájazdu alebo meškanie letu: Náhrada za zrušenie alebo zmeny v pláne cesty spôsobené neočakávanými udalosťami, ako napríklad choroba, úmrtie v rodine alebo problémy s dopravou.
 3. Odpovednosť za škody: Cestovné poistenie môže pokrývať náklady na škody spôsobené poistencom na majetku alebo zdraví iných osôb počas cesty.
 4. Úrazové poistenie: Poskytuje finančnú podporu v prípade trvalého zdravotného postihnutia alebo úmrtia v dôsledku úrazu počas cesty.
 5. Strata alebo poškodenie batožiny a osobných vecí: Náhrada za stratu, poškodenie alebo odcudzenie batožiny a osobných vecí počas cesty.
 6. Asistenčné služby: Poskytovanie podpory a pomoci počas cesty, ako napríklad zmena rezervácií, právne poradenstvo alebo asistencia pri strate dokladov.

Ako si vybrať cestovné poistenie

Pri výbere cestovného poistenia by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Dĺžka a charakter cesty: Uvažujte o tom, ako dlho budete cestovať a aký druh cesty plánujete (dovolenka, služobná cesta, štúdium v zahraničí atď.). Rôzne druhy poistenia môžu byť vhodné pre rôzne typy ciest.
 2. Rizikové faktory: Zvážte, aké riziká sú pre vás najrelevantnejšie, napríklad športové aktivity, zdravotné problémy alebo špecifické riziká spojené s vašou destináciou.
 3. Cena poistenia: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte, aký druh pokrytia je pre vás najvýhodnejší. Nezabudnite brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú reputácia poisťovne a kvalita poskytovaných služieb.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou každej cesty a poskytuje finančnú ochranu a podporu v prípade neočakávaných situácií. Pokrytie môže zahŕňať lekárske náklady, storno zájazdu, stratu alebo poškodenie batožiny a asistenčné služby. Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zohľadniť dĺžku a charakter cesty, rizikové faktory a ekonomickú výhodnosť. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní si môžete vybrať najlepšie poistenie pre vaše potreby a zabezpečiť si tak pokojnú a bezpečnú cestu.

Nezabudnite si pred cestou zaistiť cestovné poistenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám, a prispôsobiť ho podľa svojich konkrétnych rizík a plánov. Investícia do cestovného poistenia je malou cenou za pokoj a bezpečnosť, ktorú vám poskytne počas vášho pobytu v zahraničí.

Overenie PZP: Ako zistiť, či je vozidlo poistené

Overenie povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležitým krokom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Je to nevyhnutné pri rôznych situáciách, ako napríklad pri kúpe ojazdeného vozidla, pri dopravnej kontrole alebo pri účasti na dopravnej nehode. V tomto článku sa pozrieme na to, ako overiť, či je vozidlo poistené, a na dôležitosť PZP.

Prečo je dôležité overiť PZP

Overenie PZP je dôležité z viacerých dôvodov:

 1. Zákonná povinnosť: Vlastník motorového vozidla je zákonne povinný mať uzatvorené PZP. V prípade, že vlastník vozidla nemá uzatvorené platné PZP, môže byť vystavený pokutám a ďalším sankciám.
 2. Finančná ochrana: PZP poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd spôsobených poistníkom na majetku alebo zdraví iných osôb. Overenie PZP je nevyhnutné pre ochranu vlastných finančných zdrojov.
 3. Kúpa ojazdeného vozidla: Pri kúpe ojazdeného vozidla je dôležité overiť si, či je vozidlo poistené. Tým sa zabezpečí, že nový vlastník neprevezme zodpovednosť za nejaké nevyrovnané poistné nároky.

Ako overiť PZP

Overenie PZP môže byť uskutočnené prostredníctvom niekoľkých kanálov:

 1. Online overenie: Väčšina krajín a poisťovní ponúka online databázy, kde môžete zadať registračné číslo vozidla a získať informácie o platnosti PZP. Overenie je zvyčajne rýchle a bezplatné.
 2. Kontaktovanie poisťovne: Ak nemáte prístup k online databáze, môžete skontaktovať poisťovňu priamo telefonicky alebo e-mailom. Budete potrebovať registračné číslo vozidla a možno aj ďalšie údaje o vlastníkovi.
 3. Fyzické doklady: Platný doklad o PZP môže byť tiež uložený vo vozidle, napríklad v podobe zelenácej karty alebo poistnej zmluvy. Uistite sa, že doklady sú aktuálne a platné.

Overenie PZP je dôležitým krokom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, či už pri kúpe ojazdeného vozidla, pri dopravnej kontrole alebo pri účasti na dopravnej nehode. Je zákonne povinné mať uzatvorené PZP, a overenie platnosti poistenia zabezpečuje ochranu vlastných finančných zdrojov.

Ako overiť PZP? Môžete využiť online databázu, kde zadáte registračné číslo vozidla a získate informácie o platnosti PZP, skontaktovať poisťovňu priamo telefonicky alebo e-mailom, alebo skontrolovať fyzické doklady vo vozidle.

Vždy dbajte na to, aby ste mali uzatvorené platné PZP pre svoje vozidlo a overovali jeho platnosť v prípade potreby. Tým zaistíte svoju finančnú ochranu a vyhnete sa sankciám či pokutám.

Havarijné poistenie: Všetko, čo potrebujete vedieť

Havarijné poistenie predstavuje dôležitú ochranu pre majiteľov motorových vozidiel. Toto dobrovoľné poistenie poskytuje finančnú náhradu v prípade škôd na vlastnom vozidle. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo havarijné poistenie pokrýva, ako funguje a ako si môžete vybrať to najvhodnejšie havarijné poistenie pre vaše potreby.

Čo je havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý zabezpečuje finančnú ochranu v prípade škôd na vlastnom vozidle. Pokrytie zahŕňa rôzne situácie, ako sú dopravné nehody, požiar, krádež, živel alebo vandalizmus. Rozsah pokrytia závisí od konkrétnej poistnej zmluvy a od ponuky jednotlivých poisťovní.

Rozsah havarijného poistenia

Havarijné poistenie môže zahŕňať rôzne stupne ochrany. Bežne sa delí na tri základné úrovne:

 1. Základné havarijné poistenie: Pokrýva škody spôsobené dopravnou nehodou, požiarom, krádežou alebo živelnými udalosťami.
 2. Rozšírené havarijné poistenie: Okrem základného pokrytia zahŕňa aj ochranu proti vandalizmu, skleneným škodám alebo škodám spôsobeným zverou.
 3. Komplexné havarijné poistenie: Ponúka najširšiu ochranu vrátane asistenčných služieb, poistenia proti vlastnej nezodpovednosti alebo poistenia náhradného vozidla.

Ako funguje havarijné poistenie

Ak vlastník vozidla utrpí škodu pokrytú havarijným poistením, môže požiadať svoju poisťovňu o náhradu škody. Poisťovňa posúdi prípad a vypočíta výšku náhrady na základe nasledujúcich faktorov:

 1. Druh a rozsah škody: Poisťovňa zohľadňuje druh škody, jej rozsah a vplyv na hodnotu vozidla.
 2. Franchíza: Franchíza predstavuje časť škody, ktorú musí vlastník vozidla uhradiť z vlastných zdrojov. Zvyčajne sa stanovuje pevná suma alebo percento z celkovej hodnoty škody. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistenia, avšak znamená to aj vyššie náklady pre vlastníka vozidla v prípade škody.
 3. Depreciácia vozidla: Poisťovne často zohľadňujú starnutie vozidla a jeho hodnotu v čase vzniku škody. Toto môže ovplyvniť výšku náhrady a spôsob opravy vozidla.

Ako si vybrať havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

 1. Hodnota vozidla: Havarijné poistenie má väčší zmysel pre nové alebo drahé vozidlá s vyššou hodnotou. Pri starších alebo lacnejších vozidlách môže byť havarijné poistenie menej výhodné z ekonomického hľadiska.
 2. Rizikové faktory: Zvážte, aké riziká sú pre vás najrelevantnejšie, napríklad či často jazdíte v hustej premávke, parkujete na verejných miestach alebo žijete v oblasti s vysokým rizikom živelnej udalosti.
 3. Cena poistenia: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zvážte, aký druh pokrytia a franchízy sú pre vás najvýhodnejšie. Nezabudnite brať do úvahy aj ďalšie faktory, ako sú reputácia poisťovne a kvalita poskytovaných služieb.

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd na vlastnom vozidle. Rozsah pokrytia a cena poistenia závisia od konkrétnej poistnej zmluvy a ponuky jednotlivých poisťovní. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť hodnotu vozidla, rizikové faktory a ekonomickú výhodnosť. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní si môžete vybrať havarijné poistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a poskytuje vám primeranú ochranu.

Výpoveď PZP: Ako zrušiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným stavebným kameňom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Toto poistenie pokrýva škody spôsobené poistníkom na majetku alebo zdraví iných osôb. Zrušenie PZP môže byť z rôznych dôvodov potrebné, napríklad pri predaji vozidla, zmeny poisťovne alebo prechode na iné poistenie. V tomto článku sa pozrieme na to, ako správne postupovať pri výpovedi PZP.

Dôvody na výpoveď PZP

Existuje niekoľko bežných dôvodov, prečo chcú ľudia vypovedať svoje PZP. Patria medzi ne:

 1. Predaj vozidla
 2. Zmena poisťovne
 3. Prechod na iný typ poistenia
 4. Zrušenie poistenia pri nevýrobe vozidla

Ako podať výpoveď PZP

Ak ste sa rozhodli vypovedať svoje PZP, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Získajte potrebné informácie: Pred podaním výpovedi je potrebné zozbierať všetky potrebné informácie a doklady, ako sú číslo poistnej zmluvy, údaje o vozidle, ako aj údaje o vlastníkovi.
 2. Vyplnenie výpovedného formulára: Mnohé poisťovne poskytujú špeciálne výpovedné formuláre na svojich webových stránkach. Vyplňte tento formulár a nezabudnite na presné údaje o dátume a podmienkach výpovedi.
 3. Odoslanie výpovedi: Výpoveď PZP musí byť doručená poisťovni písomne, buď prostredníctvom pošty alebo osobne. Uprednostňuje sa odoslanie prostredníctvom pošty s doručenkou, aby ste mali dôkaz o doručení výpovedi.
 4. Potvrdenie výpovedi: Po obdržaní výpovedi poisťovňa bežne do 14 dní potvrdí jej prijatie a informuje vás o dátume skončenia poistenia.

Výpovedná lehota a skončenie poistenia

Výpovedná lehota pri PZP je stanovená zákonom a je jednostranná. To znamená, že poistník môže vypovedať poistenie kedykoľvek, avšak s dodržaním výpovednej lehoty. Výpovedná lehota sa môže líšiť v závislosti od krajiny a poisťovne, ale bežne sa pohybuje okolo 1 mesiaca. Skončenie poistenia nastáva uplynutím výpovednej lehoty.

Zmena poisťovne

Ak dôvodom výpovedi PZP je zmena poisťovne, je dôležité mať na pamäti, že nová poisťovňa môže vyžadovať potvrdenie o skončení pôvodného poistenia. Preto je vhodné začať s hľadaním novej poisťovne a uzatvorením novej poistnej zmluvy ešte pred podaním výpovedi starej poisťovni. A určite si spravte porovnanie PZP online.

Dôležité upozornenie

Výpoveď PZP nezbavuje vlastníka vozidla povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Ak vlastník vozidla neprevedie poistenie na inú osobu, neuzatvorí novú poistnú zmluvu alebo vozidlo neodhlási z registra, môže byť vystavený pokutám a ďalším sankciám.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo prechode na iný typ poistenia. Je nevyhnutné dodržiavať zákonné požiadavky a postupy, aby ste sa vyhli problémom súvisiacim s neplatným poistením. Dôležité je aj mať na pamäti, že výpoveď PZP nezbavuje vlastníka vozidla povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

PZP online porovnanie kalkulačkou

PZPAk vám niekto spôsobí na vašom vozidle škodu, prípadne ju spôsobíte niekomu vy, mali by ste si v tej chvíli priať, aby ste mali obaja vozidlá poistené. Za opačného prípadu môže dôjsť k problémom s odškodňovaním, a to aj napriek tomu, že vinník je známy. Ako je to možné, sa dozviete nižšie. Úlohou celého článku bude vás presvedčiť o tom, že je nutné mať platné PZP na náhradu škody. Ináč si môžete vyrobiť viac problémov, ako si myslíte.

Zabezpečte si PZP aj online

O poistenie už nemusíte žiadať osobne, pretože teraz tak môžete urobiť aj z domu cez Uzavripzp. Napr. ak si stlačíte na hore vyznačený výraz, budete presmerovaný na stránku, ktoré vám okrem online žiadosť umožní aj porovnanie ponúk. Namiesto toho, aby ste navštevovali desiatky poisťovní, aby  ste zistili, ktorá ponuka je tá najlepšia a najlacnejšia, navštívte dole vyznačenú stránku. Ušetríte tým hodiny, možno až dni voľného času. Do 10 minút si už jednotlivé ponuky môžete študovať z kresla vašej obývačky a hneď aj o niektorú požiadať.

Na porovnanie PZP online ale musíte vypísať formulár. Ten od vás bude požadovať hlavne informácie ohľadom poisťovaného vozidla a aj niektoré vaše neosobné údaje. Kalkulačka funguje úplne bezplatne a je nezáväzná. To znamená, že ceny si môžete kalkulovať koľko len chcete bez toho, aby ste o nejakú ponuku požiadali. Takisto máte na rozmyslenie toľko času, koľko len potrebujete. Formulár obsahuje všetky zľavy, napríklad aj pre ZŤP invalidov (link).

Pokiaľ ste si z porovnania vybrali také povinné zmluvné poistenie, ktoré zodpovedá vašim kritériám (najlacnejšie, najlepšia náhrada škody atď.), stačí jediný klik, ktorým oňho požiadate. Tento krát už bude potrebné vypísať viac údajov o vás, aj osobnejších, aby mohla byť žiadosť náležite vybavená. Do niekoľkých sekúnd po vypísaní údajov vám na mail príde:

Poistné treba poriešiť čím skôr, pretože zelená karta platí maximálne 30 dní. Po zaevidovaní platby vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu.

Nezabudnite podať výpoveď súčasného PZP, a to 6 týždňov pred výročným dňom zmluvy.

Prečo je potrebné?

Nie je potrebné len kvôli tomu, že ho nariaďuje zákon, ale aj kvôli vašej bezpečnosti a právam. Nejednému nešťastnému poškodenému sa stalo, že vinník z miesta nehody ušiel. Väčšinou to je kvôli preľaknutiu alebo kvôli tomu, že si predstaví, ako mu budú nadávať alebo koľko bude musieť platiť. Keby vinníci vedeli, že neúmyselné poškodenia plne hradí povinné zmluvné poistenie, možno by tak ani neboli reagovali.

Ak sa poškodený nenachádza blízko „škodcu“, je dôležité nechať kontaktné údaje a celú vec fotograficky zdokumentovať, aby ste mohli spísať záznam. Ináč sa celý proces zmarí, tým pádom zanikne aj náhrada škody plynúca z povinného zmluvného poistenia. Kvôli tomu bude musieť ten, čo vozidlá poškodil, zaplatiť všetko z vlastného vrecka. Problém s preplatením nastáva aj vtedy, ak niektorá zo zúčastnených strán nemá toto zabezpečenie platné. Je to pádny dôvod na to, aby poisťovňa odmietla preplatenie škôd. Preto zdôrazňujeme, na úplnú náhradu škody potrebujete mať uzatvorené PZP.

Čo pokrýva povinné zmluvné poistenie a v akých sumách?

Kľúče od rôznych áutPredstavme si najskôr poistné limity, ktoré vám jednotlivé poisťovne ponúkajú. Totiž aj tento najzákladnejší limit určuje štát. Je to preto, aby sa nestalo, že platíte a pomoci sa vám nedostane. To, že nejde o žiadne nízke čiastky dokazujú nasledujúce sumy náhrady škody. Ak by ste niekomu spôsobili ujmu na zdraví, poisťovňa hradí výdavky až do 5 miliónov eur. Niektoré poisťovne poskytujú aj vyššie limity, ale za príplatok. Čo sa týka materiálnej škody, tú vedia uhradiť až do 1 milióna eur. Za príplatok taktiež aj vyššie sumy. Ako sami vidíte, sumy sú vyjadrené nie v stovkách, nie v tisícoch, ale rovno v miliónoch eur.

Aká náhrada škody je z PZP dostupná? Z predchádzajúceho odseku ste sa mohli dozvedieť, že poisťovňa hradí aj materiálne, ale aj zdravotné ujmy. Treba však zdôrazniť ktorej strany. Ako vinník nemáte nárok na náhradu škody z vášho PZP. Jediný produkt, ktorý by vám pri vzniknutej resp. vami spôsobenej udalosti pomôcť, je havarijné poistenie vozidla. Napriek tomu, že poistené je vaše vozidlo, škoda je hradená len tým účastníkom, ktorým ste ju spôsobili.

Na jednej strane sa tento princíp môže zdať neférový, na druhej strane zas úplne správny. Totiž týmto preberá vaša poisťovňa zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte iným vozidlám. Čo je príjemnejšie, ako zistenie, že spôsobené ujmy nemusíte hradiť z vlastného vrecka, ale niekto to za vás zaplatí? Opäť podotýkame, že ide o miliónové čiastky, takže poistenie auta je skutočne dôležitou súčasťou každého vozidla a jeho majiteľa.

Vysoké pokutovanie

Včasné zaplatenie faktúry prípadne PZP na náhradu škodu určite nepodceňujte. Cena za to by bola veľmi vysoká. Pri neplatnej zelenej karte vám vedia policajné hliadky udeliť pokutu aj do 300 eur. Obvodný úrad vám za zistenie tohto faktu môže uložiť 3 330 eurovú pokutu, a to aj dva roky po tom, čo sa skutok stal. Pri spôsobení škodovej udalosti alebo dopravnej nehody bez tohto zabezpečenia hradíte  všetko z vlastného vrecka, pochopiteľne. Nezabúdajte, že táto povinnosť sa vzťahuje nie len na automobily, ale napríklad aj karavany – https://www.uzavripzp.sk/pzp-obytny-automobil-karavan/.

Ak neviete, pre ktorú poisťovňu sa rozhodnúť, neuponáhľajte sa. Na trhu je ich strašne veľa, či už:

 • Axa,
 • Allianz,
 • Kooperativa,
 • Generali atď.

Radšej s urobte bezplatné porovnanie ponúk PZP a rozhodnite sa v pokoji na základe viacerých kritérií alebo si ešte prečítajte iný článok. Nejde predsa o malý peniaz. A porovnanie vám ukáže, že rozdiel v tom môže byť aj 300 eur.

Pôžička je súčasťou našich životov

Dom položený na bankovkáchDajte zbohom pýtaniu peňazí od známych. Nikto nemusí vedieť, že máte finančné problémy. A ak si viete zvoliť správneho poskytovateľa, svoje rozhodnutie rozhodne neoľutujete. Pôžička od bankovej či nebankovej spoločnosti má taký istý charakter ako tá od známych. Každá plní svoj účel a každá je s úrokom. Známym sa napr. chcete revanšovať nielen tým, že splatíte požičanú sumu, ale dokúpite k tomu aj nejaké víno alebo dezert. Tieto dve položky predstavujú približne takú istú hodnotu ako by bol úrok vyjadrený peňažne v spomínaných inštitúciách. Nebanková pôžička vás dokonca môže vyjsť ešte výhodnejšie, pretože niektorí ponúkajú peniaze s vrátením bez úroku. Za akých podmienok možno z tejto ponuky profitovať, sa dozviete nižšie. Poďme si teraz predstaviť dva základné typy spoločností, ktoré tento produkt poskytujú.

Dva typy spoločností

Ako možno viete, nielen spoločnosti, o ktorých sme sa zmienili vyššie, poskytujú tento typ produktu. Pôžička môže byť vaša aj od súkromných osôb, ktoré ich ponúkajú na zmenku prípadne od známych za čestné slovo. Medzi opatrnejšie spôsoby, ktoré neriskujú poškodenie vzťahov, by sme mohli zarátať bankové a nebankové spoločnosti. Pokiaľ potrebujete nízke sumy, viac sa vám oplatí požičať od nebankovky. Bankové produkty sú výhodné hlavne pri vysokých sumách. Okrem toho vám banky také nízke sumy, ako ponúkajú nebankovky, nesprostredkujú. Jedine ak v rámci kreditnej karty.

Nebanková pôžička má aj tie výhodu, že skôr natrafíte na ponuky bez registra, bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu či bez založenia nehnuteľnosti. Pri žiadostiach v bankách musíte mať všetko v úplnom poriadku so žiadnou podlžnosťou. Pri vyšších sumách s tým ľudia rátajú automaticky. No pri nižších by ich to mohlo zaraziť. Preto je nebanková pôžička výborným riešením pre nezamestnaných ako napr. pre dôchodcov, pre ženy na materskej, pre študentov atď. Na rozdiel od bankových možností však majú nižšiu dobu splatnosti a pri vyšších sumách vyšší úrok. Poďme si o jednotlivých produktoch povedať niečo viac.

Pôžička ihneď

Ak si potrebujete požičať nižšie sumy, no potrebujete sa k ním dostať čím skôr, jedným z riešení pre vás je aj nebanková finančná pomoc. Do 24 hodín požiadania môžete mať na účte až 500 eur. Doba doručenia nie je fixná, k žiadaným peniazom sa môžete dostať dokonca aj do 10 minút. Ako ste mohli správne vyvodiť, tento typ nie je ponúkaný bankami. Preto je možno veľmi potešujúcim, že nebanková pôžička ihneď je získateľná napr. bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia. Požiadať o ňu môžu aj nezamestnaní ako dôchodcovia, ženy na materskej, študenti atď. Úroková sadzba týchto produktov sa môže vyšplhať aj cez 30%. V konečnom dôsledku však výsledná splatená suma nepredstavuje žiadnu tragédiu, ako tomu bolo kedysi. Niekedy ste totiž museli vracať aj niekoľkonásobok požičanej sumy. V úvode sme spomínali, že nebankovú pôžičku ihneď môžete získať aj bez úroku. Ponuka platí hlavne pre tých, ktorí si v tej ktorej spoločnosti požičajú po prvýkrát. Splatnosť tohto produktu býva do 30 dní.

Rýchla pôžička

Pri vyšších sumách približne do 5 000 eur už musíte počítať nielen s náročnejšími podmienkami na získanie, ale aj s dlhšou čakacou dobou. Približne do týždňa. Je možné ju získať už aj v bankových spoločnostiach, pričom úrok môže taktiež dosiahnuť až 30%. Rýchla pôžička má dlhšiu dobu splatnosti, väčšinou aj niekoľko rokov. Bude o niečo problémovejšie nájsť poskytovateľa, ktorý nenazerá do registra prípadne ho nezaujíma dokladovanie príjmu. Ale nie je to nemožné.

Klasická pôžička

Eurá ako ozubené kolieskaPomerne často využívaným typom finančnej pomoci je aj hypotéka resp. veľká finančná pomoc. Väčšina ju využíva hlavne v bankách, ktoré vedia sprostredkovať väčší finančný obnos, niekedy aj niekoľko stoviek tisíc eur. Pochopiteľne, takáto pôžička sa nedá získať bez registra, ani bez dokladovania príjmu, väčšinou ani bez založenia nehnuteľnosti…. Takisto nie je určená pre nezamestnaných. Spláca sa maximálne 30 rokov. Úroky sú výhodnejšie v bankách, kde je možné nájsť aj pod 1%. Pri nebankovkách je to zriedkakedy pod 10%.

Pri klasickej pôžičke hrá dôležitú úlohu aj údaj s názvom RPMN (ročná percentuálna miera nákladov). Je to číslo, ktoré býva vyššie ako úrok a to preto, že okrem neho v sebe zahŕňa aj iné poplatky s produktom spojené. Preto má oveľa vyššiu výpovednú hodnotu práve pri tomto type finančného produktu, než pri dvoch vyššie zmienených. Jej maximálna hodnota môže byť približne 34%, čo stanovuje štát. Preto ak máte pri vyššie uvedených úrok cez 30%, RPMN bude na podobnej úrovni. Ale ak má úrok 1% a RPMN 30% je to už oveľa väčší rozdiel. Práve tento údaj vám povie, že je pôžička skutočne výhodná alebo nie a pomocou porovnania z online kalkulačky to zistíte veľmi jednoducho.

Online porovnanie s kalkulačkou

Ako možno viete, o pôžičku môžete požiadať osobne, cez sms, cez telefón, no najvýhodnejšie je to určite online. Pokiaľ vás zaujímajú ponuky nebankoviek, osobne veľmi nepochodíte, pretože tie majú svoje pobočky len veľmi zriedkavo. Ale za to umožňujú zvyšné tri spôsoby požiadania. V bankách sa osvedčuje osobná žiadosť prípadne tá cez internet.

Kalkulačka na online porovnanie vašich možností je to najlepšie, pokiaľ chcete získať najvýhodnejšiu a najlepšiu pôžičku na súčasnom trhu. Keďže je bezplatná a nezáväzná, výpočet vašich ponúk si môžete urobiť hocikedy a aj v niekoľkých opakovaniach. Do formulára, napr. aj v úvode odporúčanej stránke, stačí zadať základné údaje ohľadom žiadaného produktu. Po jeho odoslaní sa vám do niekoľkých sekúnd zobrazia vaše možnosti. Okamžite uvidíte, ktorá pôžička je pre vás tá najlepšia a to pomocou bezplatnej kalkulačky na online porovnanie. Bola by škoda ju nevyužiť, pokiaľ si plánujete požiadať o väčšiu pomoc. Ušetriť s ňou môžete nielen stovky, nielen tisíce, ale až desaťtisíce eur! Ak si vyberiete niektorú ponuku z tabuľku, poväčšine o ňu môžete aj ihneď požiadať. Prípadne si dohodnúť stretnutie s pracovníkom spoločnosti, aby ste si podiskutovali o detailoch daného produktu.

S týmto produktom sa určite každý z nás už stretol, hoci nemuselo ísť o priamy záväzok. Pôžička je teoreticky spracovaná napr. aj v tomto článku.

Pôžička na čokoľvek kedykoľvek

Kontrolovane eúrPotrebujete si nutne požičať peniaze, no ak by ste účel mali dokladovať, pravdepodobne by vám žiadosť nikto neschválil? Odteraz sa už tohto predsudku báť nemusíte. Na trhu sú totiž spoločnosti, ktoré vám skutočne požičajú na hocičo. Pozitívnym môže byť napr. aj to, že pôžička na čokoľvek je dostupná nielen v nebankových spoločnostiach, akoby sme si to mohli myslieť, ale aj v bankách. Náš príspevok vás oboznámi o všetkých vašich možnostiach, takže by sa nemali stať, aby ste ho dočítali bez nových zistení. Okrem toho vám poradíme najrýchlejšiu formu získania peňazí, čo môžu oceniť hlavne tí, ktoré sa nachádzajú v časovej tiesni.

Banky verzus nebankové spoločnosti

Vo všeobecnosti rozdeľujeme ľudí do 3 skupín. Takí, ktorí nebankovkám neveria, takí, ktorým je jedno, od koho si požičajú a tretiu skupinu tvoria tí, ktorí opovrhujú oboma inštitúciami. Možno sa nachádzate aj v tretej skupine, no kvôli finančnej núdzi ste nútený sa na nejakú z nich nakontaktovať. Pôžička na čokoľvek, či už banková alebo nebanková, môže byť rýchlym riešením zložitých situácií. V čom spočíva základný rozdiel v produktoch týchto spoločností?

Napriek tomu, že pôžička na čokoľvek sa môže zdať ako lákavý produkt, bez dokladovania príjmu, alebo bez kontroly registra ju v banke nedostanete. Pokiaľ máte čisté konto z pohľadu bankovej histórie a pravidelnú mesačnú výplatu, problém nebude. Ak žiadate o vyššie sumy, treba rátať aj so založením nehnuteľnosti. Nebanková pôžička na čokoľvek je získateľná oveľa ľahšie, to znamená, aj bez registra aj bez dokladovania príjmu. Na druhej strane existujú nebankové spoločnosti, ktoré na to dbajú. Takže netreba očakávať, že automaticky bude každá spoločnosť tohto typu poskytovať ľahko získateľné finančné produkty. Pred žiadosťou si teda vopred overte, či spĺňate kritéria daného subjektu, ináč zbytočne strácate čas. Okrem toho je nebanková pôžička na čokoľvek dostupná aj pre nezamestnaných ako dôchodcov, ženy na materskej, študentov, živnostníkov atď. O aké sumy možno požiadať, ak nechcete dokladovať účel a akým spôsobom vlastne žiadať?

Akým spôsobom požiadať?

Pôžička na čokoľvek je produktom otvorených pre každú vrstvu žiadateľov aj preto, že o ňu môžete požiadať osobne, online, cez telefón alebo cez sms. Každý si teda môže zvoliť taký spôsob, aký mu najviac vyhovuje. Je tu však aj zopár obmedzení, ktoré jednotlivé spôsoby predstavujú. Osobné žiadosti sa môžu podávať hlavne v bankách, pretože nebankové spoločnosti majú svoje pobočky len veľmi zriedkavo. Pôžička na čokoľvek online je dostupná aj v jednom aj druhom prípade. Telefón a sms sú zas možnosťou v nebankovách, nie v bankách. Najrýchlejšou metódou požiadania je práve online žiadosť, kedy ušetríte kopec času a dokonca môžete ušetriť aj fúru peňazí. Viac o tom sa dozviete nižšie.

Za určitých podmienok aj viac ako 30 000 eur!

Na čokoľvek môžete získať rýchlu pôžičku ihneď alebo dokonca aj klasickú dlhodobú. Čo je preto potrebné spĺňať vám ihneď povieme. Takisto sa zmienime aj o jednotlivých poskytovateľoch, ktorí by vám mohli sen k rýchlo získaným peniazom splniť.

Pôžička na čokoľvek ihneď

Veľká kopa peňazíAk potrebujete do 500 eur do 24 hodín, potom je tento typ produktu pre vás ako stvorený. Na vašom účte môže žiadaná suma svietiť už do 10 minút od schválenia žiadosti. Takže celý proces môže byť ešte rýchlejší ako ste sa možno nazdávali. Poskytovaná je však jedine nebankovými spoločnosťami. Na to však veľa ľudí neberie ohľad, pretože pôžička na čokoľvek ihneď je dostupná bez registra, bez dokladovania príjmu či pre nezamestnaných. Nie však u každého poskytovateľa. Požičať si môžete už od 20 eur, pričom splatnosť akejkoľvek sumy je maximálne 30 dní. Spomedzi jej poskytovateľov môžete zmieniť Pôžičkomat, Ferratum atď. Úroková sadzba je väčšinou vyššia ako 30%, no v špeciálnych prípadoch môže byť nulová. Hlavne teda u nových zákazníkov.

Rýchla pôžička na čokoľvek

Pre tých, ktorí potrebujú vyššiu sumu, ale môžu si dovoliť počkať aspoň 7 dní, je tu iná možnosť. Do 5 000 eur vám v tomto časovom intervale vedia poskytnúť ako banky, tak aj nebankové spoločnosti. Počítať treba s náročnejšími kritériami, a to aj v prípade druhého zmieneného typu spoločností. Náhľad do registra bude samozrejmosťou. Doba splatnosti rýchlej pôžičky na čokoľvek je o niečo dlhšia. Konkrétne, splácať môžete aj niekoľko rokov. Medzi bankové spoločnosti poskytujúce tento produkt patrí napr. Prima banka, Slsp, VÚB, ČSOB atď. Spomedzi nebankových môžeme zmieniť Slovenskú požičovňu, Home Credit, Quatro atď.

Klasická pôžička na čokoľvek

Svitá na lepšie časy dokonca aj tým, ktorí potrebujú podstatne vyššiu sumu, no nechcú dokladovať jej využitie. Hoci im dokladovanie príjmu, založenie nehnuteľnosti prípadne kontrola registra nevadí… Za týchto podmienok získate pôžičku na čokoľvek hlavne v nebankovej spoločnosti, no je to možné aj v banke. A to hlavne vtedy, ak už disponujete nejakou vyššou čiastkou. U väčšiny ľudí to však tento prípad nie je. Okrem toho, že tento typ produktu patrí k najťažšie získateľným, umožňuje požičať si vysoké sumy so splatnosťou aj na 30 rokov. Úrok býva v porovnaní s vyššie zmienenými typmi podstatne vyšší, to však neznamená, že ušetríte. Reálne vás aj 1% úrok môže z takýchto vysokých súm pripraviť aj o desaťtisíce eur. Úroky nebankových spoločností ale presahujú aj 10%.

Kalkulačka na zistenie toho najlepšieho

Ak by ste si chceli zistiť, aká pôžička na čokoľvek je tá najlepšia a najvýhodnejšia na trhu, odporúčame vám využiť online kalkulačku na porovnanie vašich možností. Funguje rýchlo, jednoducho, je bezplatná a nezáväzná. Takže naozaj nemáte čo riskovať. Riskujete jedine to, že si nájdete dokonalú ponuku. A to je teda celkom príjemný risk. Jediné, čo preto musíte urobiť, je otvoriť si stránku, ktorá je umiestnená v odkaze v úvode. Vypíšete vaše kritériá, ako požičaná suma, doba fixácie, doba splatnosti a hodnota založenej nehnuteľnosti. Do niekoľkých sekúnd už pozorujete vaše možnosti. A že ich nebude málo, sa presvedčíte sami. Pôžička na čokoľvek už nepredstavuje taký problém, ako si mnohí myslia.

Ak si namiesto zistenia ponúk chcete prečítať ešte nejaký informačný článok, pôžička na čokoľvek je veľmi zaujímavo spracovaná aj tu.

Rýchle auto v pohybe na ceste

Porovnanie poistenia auta

Opäť nastal čas, keď si musíte vaše povinné zmluvné poistenie auta predĺžiť? Alebo si ho idete uzatvoriť po prvýkrát? Pokiaľ nepoznáte vaše všetky možnosti, nemali by ste pustiť do ponuky prvej spoločnosti, ktorá vám napadne. Hlavne teda, ak je vašim kritériom na výber tej správnej ponuky cena či poistné krytie. To najlepšie na trhu vám pomôže nájsť online kalkulačka na porovnanie poistenia auta či iných vozidiel. Jej hlavnou výhodou je rýchlosť, nezáväznosť a bezplatnosť. To naznačuje, že ceny rôznych ponúk si môžete zistiť skutočne len informatívne. Nikto vás nebude nútiť si nejakú ponuku z porovnania vybrať. Predstavme si však tento produkt bližšie.

Predpokladáme, že základnú definíciu ovládate. Ale pre istotu, povinné zmluvné poistenie poisťuje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. To znamená, že ak niekomu spôsobíte vašim vozidlom škodu, nemusíte z miesta tejto udalosti ihneď utiecť. Vymeníte si vaše údaje, spíšete zápis o škodovej udalosti a nahlásite to vašej poisťovni. Poisťovňa pôvodcu udalosti by mala preplatiť škody spôsobené poškodenému vozidlu. Platí to samozrejme aj v opačnom prípade. Ale len vtedy, ak povinné zmluvné poistenie na vašom vozidle máte uzatvorené. Ináč všetko hradíte vy resp. pôvodca udalosti.

Ale, ak je poškodené vozidlo nepoistené, poisťovňa pôvodcu, hoc aj je poistený, nie je povinná takto spôsobenú škodu preplatiť. To by v praxi znamenalo, že preplatenie udalosti by bolo vo vašej osobnej réžii, čo bude o dosť komplikovanejšie. Ak ste doteraz nevedeli jeden dôvod, pre ktorý si povinné zmluvné poistenie auta alebo iného vozidla zabezpečiť, teraz ho už viete. A síce, pre bezproblémové a finančne čo najmenej stratové riešenie nepríjemnej dopravnej situácie. Iné, rovnako presvedčivé dôvody si uvedieme aj nižšie.


Porovnať môžete všetky vozidla


Nech už si potrebujete urobiť porovnanie poistenia na akékoľvek vozidlo, nielen na auto, po kliknutí na hore označený výraz tú možnosť mať budete. Nezáleží na tom, či máte vozidlo do 3,5 tony či nad, či ide o kamión, dodávku, pracovný stroj, vysokozdvižný vozík, traktor či prípojné vozidlo. Všetko, čo zákonné poistenie prikazuje poistiť, si viete na danej kalkulačke porovnať. To znamená, že nepoisťujú sa len osobné automobily alebo motorové a nemotorové vozidlá. Takisto pod túto povinnosť spadajú všetky dopravné prostriedky s EČV či bez neho, ktoré potrebujú na svoju prevádzku platný technický preukaz. Teda ide aj o také vozidlá, ktoré majú len občasné povolenie vstupu na cestnú komunikáciu, prípadne ho vôbec nemajú. Je na vás si zistiť, či aj vaše vozidlo spadá do kategórie vozidiel s nariadeným zákonným poistením a náležite to rešpektovať.

Porovnanie poistenie auta online je výborné aj v tom, že za krátky čas zistíte všetky vaše možné ponuky. Namiesto hodín času strávených zisťovaním ponúk v pobočke vám stačí 10 minút na vypísanie formulára. Výsledky budú obsahovať produkty všetkých overených poisťovní, akými sú napr. Allianz, Generali, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Axa, Wüstenrot atď. Uvidíte aj to, že jednotlivé výsledky sa môžu líšiť až v stovkách eur!

Bezpečné zadanie údajov

Údaje v šuflíkochPokiaľ máte záujem o porovnanie poistenia auta, bez jednotlivých uvedených parametrov to asi nepôjde. Avšak nemusíte sa báť, pretože nič z toho, čo zapíšete, nebude zneužité. Potrebné bude zadať nielen údaje o vozidle, ktoré nájdete aj v jeho technickom preukaze, ale aj niektoré informácie o vás. Zdôrazňujeme, že nejde o žiadne osobné informácie, ktoré by mohli byť nejakým spôsobom zneužité.  Pôjde len o také údaje ako: kedy ste získali vodičské oprávnenie, či ste mali poslednú dobu nejakú škodovú udalosť atď. Nebojte sa, určite sa od vás nebude požadovať ani meno, ani adresa. Tieto údaje by bolo nutné vypísať len vtedy, ak ste si už zvolili nejakú konkrétnu ponuku z porovnania poistenia auta.

Po vypísaní základného formulára ho jedným klikom odošlete a do niekoľkých sekúnd vidíte všetky vaše ponuky. Ak vás nejaká oslovila, opäť si na ňu kliknite a budete vyzvaný k dopísaniu niektorých osobných údajov. Vzápätí vám bude mailom odoslaných niekoľko dokumentov, ktoré len potvrdzujú vašu nedávnu žiadosť o povinné zmluvné poistenie auta. V rámci nich návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie poistného, ale aj dočasná biela karta. Poistné zaplaťte čím skôr, aby vám čím skôr mohla byť odoslaná originál biela a zelená karta s riadnou platnosťou. Dočasná biela karta, ktorú si mimochodom z mailu nezabudnite vytlačiť, je platná maximálne 30 dní. Niekde to môže byť aj menej. Nezabudnite ju nosiť pri sebe, hoc to nie je originál, pretože aj za to sa pokutuje a nie málo. V akej výške sú pokuty?


Nemalé pokutovanie za neplatné poistenie auta


Neuzatvorené povinné zmluvné poistenie na aute alebo na inom prostriedku vás môže vyjsť veľmi draho. Ako sa na to príde? Jednoducho. Policajti vás môžu ľahko zastaviť a pri obyčajnej kontrole dokladov na tento fakt prídu. V lepšom prípade vás upozornia, v horšom odídete s 300 – eurovou pokutou. V najhoršom sa vec posunie na vyššie miesta, kde zaplatíte ešte viac, približne 3 330 eur. Ak ste niekedy jazdili bez zákonného poistenia auta, ale neodhalilo sa to, ešte sa netešte. Zákon vás vie pokutovať aj 3 roky po tejto udalosti. Až po tejto dobe si už môžete vydýchnuť. Preto si vždy kontrolujte platnosť jednotlivých dokladov a prípadné ich predlženie riešte v predstihu.

Ak vás policajné hliadky pokutovali len kvôli neplatnému PZP poisteniu auta, môžete byť stále radi. Sankcie za spôsobenú dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť bez tohto zabezpečenia by sa niesli vo finančne tragickejšom duchu. Okrem miestnej 300 – eurovej pokute, následnej 3 300 –eurovej, by ste museli zaplatiť všetky škody spôsobené iným vozidlám. Pochopiteľne aj škody na vašom vozidle. V lepšom prípade by ste zaplatili niekoľko stoviek eur, v horšom tisícky ba až desaťtisíce eur. Situácia však stále opisuje materiálne poškodenia. Na vaše náklady by boli až poškodenia na zdraví, ktoré v prípade úmrtia predstavujú nielen milióny eur, ale aj odňatie slobody. Preto, ak už teraz viete, že sa blíži koniec platnosti povinného zmluvného poistenia vášho auta, ešte môžete týmto vysokým finančným stratám predísť. Urobte si porovnanie vašich možností ešte dnes.

Či už teda hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta alebo také, ktoré vám ponúka najlepšie poistné krytie, nájdete to na hore uvedenej stránke. Ak by ste si chceli prečítať iný informatívny článok o porovnaní ponúk, skúste napríklad tento.

Kalkulačka a maketa na stole symbolizujúca hypotéku

Hypotéka nie je veda, ale choďte na ňu s rozumom

Obdobie posledných pár mesiacov sa z pohľadu realitného trhu javí byť veľmi výhodným na investovanie do vlastnej nehnuteľnosti, či už domu alebo bytu. Úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch dosiahli svoje dno a je veľmi nepravdepodobné, že by bolo možné posunúť ich ešte nižšie. Banky sa predháňajú v tom, aby si pod svoje krídla nahnali čo najviac klientov túžiacich po novom alebo lepšom bývaní. Pokiaľ aj vy chodíte od jednej pobočky k druhej a hľadáte najvýhodnejšiu hypotéku, dajte si na chvíľu pauzu a radšej si prečítajte našich pár tipov, ako si zabezpečiť najvýhodnejšie podmienky už pri vybavovaní potrebných formalít.

Rada č. 1: Sporte vopred

Veľmi vám odporúčame, i keď je to náročné, vopred sústrediť pozornosť na vytvorenie finančnej zálohy. Našetrite si minimálne 10% z vlastných prostriedkov. Táto finančná rezerva by mala byť dostatočná na to, aby ste museli siahnuť po spotrebných úveroch alebo úveroch zo stavebného sporenia na dofinancovanie. Vlastné peniaze vám umožnia získať lepšie podmienky pri splácaní a vytvoríte si lepší odrazový mostík pred maratónom mesačných splátok, ktoré vás budú čakať.

Rada č. 2: Porovnávať sa oplatí

Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Nenechajte sa nalákať na reklamné sľuby o nízkych úrokoch a malých splátkach. Vašim povinným krokom by malo byť porovnanie hypoték. To môžete nájsť aj na stránke online. Výber tej najlepšej hypotéky nie je jednoduchý proces. Z pohľadu klienta je najrelevantnejším kritériom výška úrokovej sadzby. Je správne zamerať sa na tento ukazovateľ, ale bolo by chybou ostať iba pri ňom. Pre vyhodnotenie celkovej výhodnosti hypotekárneho úveru je potrebné prehodnotiť aj nasledujúce položky:

 • náklady spojené s poskytnutím hypotéky
 • dĺžka fixácie úrokovej sadzby
 • dĺžka doby splácania
 • (bez)účelovosť hypotéky
 • možnosť predčasného splatenia úveru
 • výška LTV (pomer výšky hypotéky k hodnote založenej nehnuteľnosti)
 • poistenie

Rada č. 3: Buďte aktívny

Tým nemáme na mysli, aby ste začali športovať. I keď samozrejme by to určite nebolo na škodu. Vaša aktivita by sa mala zameriavať hlavne na efektívnu komunikáciu s vašim súčasným, resp. budúcim poskytovateľom hypotekárneho úveru. Výsledky vašej aktivity sa určite odrazia v úspore rodinného rozpočtu. Tu je niekoľko situácií, v ktorých vám odporúčame nepoľaviť v aktivite pri jednaní s vašou bankou.

 • Oznámte vo svojej banke, že plánujete využiť služby inej banky

To by mal byť prvý varovný signál pre pracovníkov na pobočke, aby sa snažili poskytnúť určitú motiváciu, aby si vás udržali. Samozrejme je dôležité aj to, akým bonitným klientom ste a komu v banke túto výzvu adresujete. Niekedy sa neoplatí strácať čas s pracovníkom za okienkom a nasmerujte svoje kroky priamo k hypotekárnemu špecialistovi (pokiaľ ho na danej pobočke majú) alebo sa snažte osloviť priamo riaditeľa banky.

 • Tvrďte, že jediný spôsob ako si vás môžu udržať je zníženie úroku

Túto výzvu predostrite kompetentnému zamestnancovi, hypotekárnemu špecialistovi, resp. riaditeľovi pobočky. Síce sa to dá považovať do istej miery za vydieranie, ale keď sa na to lepšie pozriete, tak v konečnom dôsledku sú to aj vaše peniaze, z ktorých je financovaný chod banky. Tie si to uvedomujú a v súčasnosti majú mnohé nastavený odmeňovací systém tak, aby svojich zamestnancov veľmi motivovali k udržaniu stálych klientov.

 • Požiadajte o vyrátanie zostatku dlhu svojej hypotéky, z dôvodu odchodu do inej banky

Najjasnejším signálom, aby vás banka brala vážne a reálne sa zamyslela nad ďalšími krokmi je žiadosť o vyčíslenie zostatku dlhu. Pokiaľ prídete do banky s touto žiadosťou, tak pozornosť máte zaručenú. Pracovníci banky sa vás budú snažiť presvedčiť, aby ste naďalej využívali ich služby a v rámci možností vám navrhnú lepšie podmienky hypotéky.

Samozrejme nemôžeme tvrdiť, že tento postup funguje všade a za každých okolností. Je dôležité vopred si uvedomiť svoje možnosti a dôkladne ich využiť. Na jednej strane môžete naraziť na banky, kde vám to nepomôže alebo na strane druhej banky, kde ani pri najlepšej vôli nedokážu znížiť aktuálne poskytnutý úrok.

Rada č. 4: Ak ste stále mladí, využite to

Mladý pár študuje dokumentyNeváhajte využiť možnosť, ktorou je štátny príspevok pre mladých. Tento prívesok vám zníži úrok hypotéky o 3% p.a. (ročne) počas prvých 5 rokov splácania. O jedno percento úrok znižuje poskytovateľ a zvyšné dve percentá doplatí štát. Od januára sa podmienky štátneho príspevku pre mladých sprísnili a momentálne je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

 • Žiadateľ nesmie v deň podania žiadosti prekročiť vek 35 rokov.
 • Hrubý príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok 2015 môže byť mesačne maximálne 1.119,30 €. V prípade partnerskej alebo manželskej dvojice je tento príjem stanovený na sumu 2.238,60 €. Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015.
 • Poskytnuté finančné prostriedky musia byť použité za účelom nadobudnutia alebo výstavby nehnuteľnosti alebo na úpravu, resp. rekonštrukciu nehnuteľnosti určenej na bývanie.

Pri hypotéke so štátnym príspevok je veľmi dôležitý aj výber vhodnej banky. Pokiaľ žiadate o úver 50 000 €, čo je maximálna výška pre poskytnutie príspevku, existuje na trhu niekoľko bánk, ktoré vám umožnia čerpať plnú sumu i napriek tomu, že zo zákone je možné čerpať len 70% z výšky úveru. Preto si dobre vyberajte poskytovateľa.

Rada 5: Keď to inak nejde, refinancujte

Aj tá najvýhodnejšia hypotéka stratí rokmi svoje čaro výhodnosti a príde čas na jej výmenu. Ideálnym riešením je refinancovanie hypotéky. V skratke to znamená splatenie starej hypotéky novou, ktorá bude mať výhodnejšie podmienky pre klienta. Tieto podmienky sa týkajú hlavne výšky úrokovej sadzby a poplatok spojených s hypotekárnym úverom. Keďže ide o dlhodobý typ úveru, s dobou splatnosti niekoľko rokov, aj rozdiel niekoľkých desatín percenta pri úroku sa odrazí na ušetrených stovkách eur. Samozrejme preplatenie starej hypotéky nie je možné kedykoľvek. O zmenu je potrebné požiadať pred koncom doby fixácie úrokovej sadzby, počas tejto doby je výška úroku nemenná. Trvanie fixácie je rôzne, najčastejšie ide o dobu 3 alebo 5 rokov. Pri dlhších dobách fixácie ponúkajú banky vyššie úrokové sadzby. Predpokladom na nasledujúce obdobie je pokles úrokových sadzieb, preto je výhodné mať kratšiu dobu viazanosti. Včas si zistite, kedy vám končí fixácia, aby ste si mohli pripraviť všetky potrebné dokumenty.

To je našich 5 základných rád pre výhodnejšie hypotéky. Pevne veríme, že vám pomôžu vybrať si pre vás tú správnu.